Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Sämre psykisk hälsa bland HBTQ+

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-12-04
  •  Källa: Region Norrbotten

HBTQ+-personer* i Norrbotten är en särskilt utsatt målgrupp när det kommer till hälsa. Det visar en ny rapport från Region Norrbotten.

Under 2018 genomfördes ett projekt med syfte att öka kunskapen om HBTQ+-personers situation i Norrbotten. Projektet finansierades med medel från Socialstyrelsen.

Det framgår av undersökningen att många unga HBTQ+-personer i länet inte har tillit när det gäller att vända sig till hälso- och sjukvården trots större förekomst av psykisk ohälsa och behov av stöd. Många undviker att söka vård på grund av oro att få ett dåligt bemötande. Undersökningen visade även att en stor del av de svarande allvarligt övervägt att ta sitt liv.

– Undersökningen visar på behovet av riktade insatser och ökad kunskap i vården och skolan för att verkligen möta den oro som HBTQ+ personernas uttrycker i sina svar. Det måste till insatser här och nu, säger Anders Öberg, regionråd.

Region Norrbotten har tidigare saknat underlag om målgruppens hälsa. Genom att ta fram ett regionalt underlag finns ny kunskap och nya möjligheter för att utjämna skillnader i hälsa hos målgruppen kontra övriga befolkningen.

– Äntligen finns det data som bekräftar nationella resultat även i Norrbotten. Det gör att vi kan jobba vidare för att öka hälsan hos HBTQ+-personer med ännu större träffsäkerhet, säger Maya Bergström Wuolo, folkhälsostrateg, Folkhälsocentrum.

Utifrån det regionala underlag som finns samt inspel från deltagarna som medverkande i satsningen, har Region Norrbotten nu möjlighet att genomföra riktade insatser som gör skillnad för målgruppen.

– Projektet i stort visar på vikten av att Region Norrbotten arbetar strategiskt och långsiktigt för att främja och stärka HBTQ+-personers hälsa i länet. En stor del av det arbetet behöver bygga på ett nära samarbete med civilsamhället och HBTQ+-personer själva för att se till att rätt insatser genomförs, säger Linda Moestam, folkhälsostrateg, Folkhälsocentrum.

Att Region Norrbotten satsar på kompetensutveckling inom HBTQ+-frågor är ett viktigt sätt att tydliggöra regionens värdegrund om alla människors lika värde. För att främja mänskliga rättigheter och den jämlika hälsan i länet behöver kunskapsnivån kring HBTQ+-frågor höjas.

Rapporten presenteras för Regionstyrelsen under onsdagens sammanträde.

*HBTQ+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera samt personer som identifierar sig på andra sätt än att ha heterosexuell läggning och/eller vara cisperson.

Läs hela rapporten Projektet Hbtq+, psykisk hälsa och suicidprevention

Kontaktperson

Namn: Anders Öberg
Titel: Regionråd
Telefonnummer: 070-609 35 63

Namn: Maya Bergström Wuolo
Titel: Folkhälsostrateg, Folkhälsocentrum
Telefonnummer: 072-520 44 93

Namn: Linda Moestam
Titel: Folkhälsostrateg, Folkhälsocentrum
Telefonnummer: 070-212 39 81

4 december 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering