Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Pressmeddelande

Nu finns individuell plan på 1177

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

  • Publicerad: 2018-11-29
  •  Källa: Region Norrbotten

Nu går det att läsa sin samordnade individuella plan genom att logga in på 1177.se. Norrbotten är först i landet med att göra planen tillgänglig digitalt. – En ökad tillgänglighet till sin plan ger också ökad delaktighet i sin vård och omsorg, säger Sofi Nordmark, Region Norrbotten.

I början av året trädde en ny lag i kraft som förändrar hur man planerar och arbetar med en patients kort- och långsiktiga behov i samband med utskrivning från sjukhus. Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har tillsammans med länets 14 kommuner, Luleå tekniska universitet och Tieto arbetat för att utveckla arbetsprocesserna och göra den samordnade individuella planen tillgänglig för patienterna.

När en patient lämnar sjukhuset görs en kortsiktig utskrivningsplanering. Senare, i hemmet, på hälsocentralen eller annan plats, görs en långsiktig samordning. Där kan också deltagare, till exempel anhöriga, delta på plats, via telefon eller via distansteknik.

– Den långsiktiga samordningen omfattar alla patientens behov av socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målet är att det ska bli hållbart hemma över en längre tid, säger Karin Sundström, Norrbottens Kommuner.

Tidigare kallades det vårdplanering och skedde alltid med ett fysiskt möte på sjukhuset där patienten i bästa fall deltog. Eftersom samordningen nu sker i hemmet eller på en annan plats stärks patientens roll.

– Nu är patienten delaktig i 80 procent av de genomförda samordningsmötena, jämfört med 49 procent tidigare, säger Sofi Nordmark.

När man loggar in på 1177 är det alltid den senaste versionen av planen som visas. Det gäller för de planer som skapats från slutet på februari i år.

– Där har du alltid den aktuella planen tillgänglig och kan ta del av uppsatta huvudmål, dina delmål och den vård och omsorg ni har kommit överens om. Du kan också se kontaktuppgifter till personer som är viktiga för dig, säger Sofi Nordmark.

Att styra om från den gamla tidens vårdplanering till dagens samordnade individuella plan är ett omfattande arbete. Totalt berörs ungefär 10 000 vård-, stöd och omsorganställda av det nya sättet att jobba.

– Det är alltid jobbigt att ta till sig något nytt, men personalen har verkligen gått in i det här med engagemang och envishet för att få allt att fungera. Efter ett tag blir det så tydligt att det ger ett mervärde för patienten som saknades tidigare, säger Karin Sundström.

Den som vill läsa sin individuella samordnade plan loggar in på 1177.se och väljer Journaltjänster. Planen finns under rubriken Vårdplaner. Om man inte kan eller vill läsa planen digitalt går det fortfarande att få den utskriven på papper. 

Om samordnad individuell plan

Projektet med att införa den nya lagstiftningen, nya arbetsprocesser, videomöten och samordnad individuell plan via 1177 heter Min plan. Projektet finansieras till 50 procent av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). De resterande 50 procenten finansieras av respektive deltagande part. 

Kontaktperson

Namn: Sofi Nordmark
Titel: Region Norrbotten
Telefonnummer: 072-244 91 67 eller sofi.nordmark@norrbotten.se

Namn: Karin Sundström
Titel: Norrbottens Kommuner
Telefonnummer: 070-693 54 18 eller karin.sundstrom@kfbd.se28 november 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering